Honig

Schweizer Blütenhonig
Honig Zangger
Ab CHF 9.80
Schweizer Waldhonig
Honig Zangger
Ab CHF 13.00
Tessiner Akazienhonig
Honig Zangger
Ab CHF 9.80
Tessiner Kastanienhonig
Honig Zangger
Ab CHF 9.80
Mille Fiori Tausendblütenhonig
Honig Zangger
Ab CHF 9.80
Lavendelhonig Südfrankreich
Honig Zangger
Ab CHF 13.50
Norditalienischer Waldhonig
Honig Zangger
Ab CHF 9.00
Rosmarinhonig Portugal
Honig Zangger
CHF 9.80
Orangenblütenhonig Spanien
Honig Zangger
Ab CHF 9.00
Sonnenblumenhonig Kroatien
Honig Zangger
Ab CHF 9.80
Kleehonig Neuseeland
Honig Zangger
Ab CHF 7.50
Waldhonig Neuseeland
Honig Zangger
Ab CHF 9.00
Blue Borage Neuseeland
Honig Zangger
Ab CHF 9.00
Wabenhonig aus Neuseeland
Honig Zangger
CHF 29.50
Manuka Honig MG250+
Honig Zangger
CHF 42.00
Manuka Honig MG400+
Honig Zangger
CHF 59.00
Manuka Honig MG600+
Honig Zangger
CHF 85.00
Wandoo Honig TA 20+
The Honey Colony
Ab CHF 32.00
Red Gum Honig TA 35+
The Honey Colony
Ab CHF 36.00
Jarrah Honig TA 35+
The Honey Colony
Ab CHF 40.00
Super Jarrah Honig TA 50+
The Honey Colony
Ab CHF 56.00
Manuka Honig Pops Zitrone MG100+
Honig Zangger
CHF 9.90
Manuka Honig Pops Orange MG100+
Honig Zangger
CHF 9.90
Manuka Honig Pops Kirsche MG100+
Honig Zangger
CHF 9.90
Manuka Honig Pops Himbeere MG100+
Honig Zangger
CHF 9.90
Manuka Honig Pops Kaffee MG100+
Honig Zangger
CHF 9.90
Manuka Honig Pops MG400+
Honig Zangger
CHF 11.90